شطرنج

سه ترفند ساده زبان بدن که شما را قدرتمندتر و مغرورتر نشان می دهد

خواه یک مدیر تازه کار باشید یا رئیسی کهنه کار، باید در برابر کارمندان قوی و لایق به نظر برسید.

29 دی 1398

بهترین کتاب ها برای هدیه روز مادر و روز زن!

گاهی انتخاب یک هدیه مناسب آن هم برای کسی که عزیزترین فرد زندگیمان است، سخت به نظر می رسد. امروز روز مادر و روز زن است و دغدغه تعداد زیادی این است که چه هدیه ای برای مادرشان یا همسرشان تهیه نمایند. با ما همراه باشید؛ پیشنهادهای خوبی برای شما داریم. اصلا...

30 خرداد 1398